torsdag 22. februar 2018

Nytt bedehusstyre

Nytt bedehusstyre pr. februar 2018


Leder: Ådne E. Berge
Nestleder: Jan Roar Eng
Kasserer: Ådne E. Berge
Sekretær: Laila Næss
BUK: Bjørn Arild Eike (barne-og ungdomskontakt)
Husnemd: Frode Korsfur
Møteliste: Audhild Stueland

Formiddagstreff 1. mars