Aktiviteter

Barn

Søndagsskolen

Velkommen på søndagsskolen!

Vi samles på bedehuset i Skudenes en søndag i måneden kl 1100. Se facebook for oppdatert informasjon. AWANA søndagsskole;

21. januar, 18. februar, 17. mars, 21. april og 2. juni

Ungdomskafe for aldersgruppen 5. - 7. klasse
Annenhver fredag kl. 18 - 21.00
i kjelleren på bedehuset.

Følg med på plakater.
Kontaktperson: Elin Grindhaug, mob. 415 06 781 

ungdom/Voksen

Ungdomsforening tilknyttet Normisjon   
Møte hver lørdag kl. 20.00 for deg som går i 8. klasse og oppover. 
(Følg oss på FB for mere info.Facebook siden til ACTA-Skudenes)
Kafé fra kl. 21.00
Kontaktperson: Linnea Eng, mob. 940 84 654


Formiddagstreff
For deg som er voksen og har fri midt på dagen. (annenhver torsdag)

Kontaktperson: Tone Sæle


sang og musikk


Barnekor for de som er 5 år og oppover.
Øvelse annehver onsdag kl. 17.00-17.45.
Kontaktperson: Rannveig S. Eike mob. 920 64 165Kor for alle som går i 8. kl. og oppover
Øvelse annenhver torsdag (partalsuker) kl. 20.00-21.30
Facebook siden til Ton Angelon
Kontaktperson: Janne Kristine Eng, mob. 482 55 674

Vår målsetting er :

Ton Angelon ønsker å være et inkluderende kor 
hvor ungdom får bli kjent med Jesus, 
gjennom lovsang vitne om Ham, 
og finne sin plass i menigheten.