GIVERTJENESTE

Vi blir svært takknemlige om du har annlednig til å melde deg på den nye givertjenesten. 
Påmeldings-skjema finner du på bedehuset, eller ta kontakt med Formann eller kasserer.
Om du allerede gir fast, kan du bare øke beløpet der. 


NYTT (fra høsten 2016):  
Du kan nå gi kollekt og gaver med 
vårt nr. er 25110