Utleie

Kontaktperson for utleie av bedehuset :

Ådne E. Berge
utleie@skudenesbedehus.no
90873400