mandag 7. oktober 2013

Orienteringsmøte "Prosjekt oppussing"


Du er velkommen til orienteringsmøte fra «Prosjekt oppussing» mandag 14. oktober kl 20:00 på Bedehuset. Prosjektgruppen vil legge frem sitt forslag til fornyelse og oppussing av Bedehuset.

Det vil bli mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

Hjertelig velkommen til alle Bedehusgjengere!