mandag 3. oktober 2016


Velkommen på M17 den 9 Oktober. 

Vi får besøk av Egil Elling Ellingsen fra IMI Kirken i Stavanger.